Krajkovačko jezero

Nedaleko od Niša, u podnožju Malog Jastrebca, kod mesta Krajkovac nalazi se Krajkovačko jezero. Jezero je veštačka akumulacija koja je nastala izgradnjom brane na Krajkovačkoj reci.


Jezero je dugačko 1600 m, široko 600 m, a površina iznosi oko 1 km². U Krajkovačko jezero se uliva Krajkovačka reka, koja dolazi sa zapadne strane, dok sa severne strane dolazi Krivajski potok. S obzirom da vode koje se ulivaju u jezero ne prolaze ni kroz jedno naselje, voda je izuzetno čista.

Stanište je različitih vrsta ptica, ribljih vrsta, kao i rečnih rakova. Pored jezera je zastupljena hrastova šuma, pa je i vazduh veoma čist. Krajkovačko jezero je omiljeno mesto za kupanje stanovništva iz okolnih naselja, i idealno je za kampovanje.