Kukuvija

Kukuvija je strogo zaštićena divlja vrsta ptice iz porodice sova „Strigidae“ i reda sova „Strigiformes“, koja predstavlja čestu gnezdaricu u mestima koja su naseljena, a na teritoriji Republike Srbije najčešće je nastanjena na prostoru Vojvodine. Osim navedenih lokacija, ova vrsta prisutna je i u ostalim delovima Evrope, na njenom jugu i severu, odnosno između 55. i 35. stepena severne geografske širine. U pitanju je stanarica koja migrira jedino za vreme izuzetno hladnih zima, kada se pripadnici severne populacije sele na jug, inače ne preduzima migracije.


Brojnost navedene vrste je u stagnaciji. Moguće ju je pronaći u naseljenim mestima, prigradskim naseljima, salašima koji su usamljeni, pa čak i na crkvenim tornjevima. Ova brojna gnezdarica se hrani sitnim kičmenjacima poput poljskih i šumskih miševa, voluharica, rovčica, manjih ptica, gušterima, zelembaćima, a takođe, ova česta stanarica se hrani i krupnim insektima.

Raspon krila Kukuvije iznosi 85 cm do 93 cm, a veličina ove ptice je 33 cm, ponekad i do 35 cm. Osim pod nazivom „Kukuvija“, poznata je i kao „Barn Owl“ (engleski jezik) i kao „Schleiereule“ (nemački jezik), dok je njen naučni naziv „Tyto alba“ i pod njim je evidentirana na listi „Strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva“ Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Kukuvija ne gradi gnezdo već se opredeljuje da svoja jaja polaže u tavanskom prostoru, u polunišama, a takođe koristi i gnezda golubova i slična već napravljena gnezda. Kada dođe februar započinje vreme koje je predviđeno za njeno gnežđenje i ono traje relativno dugo, za razliku od mnogih drugih vrsta ptica. Navedeno vreme za gnežđenje traje čak do sedmog meseca, a pripadnice ove vrste sove se gnezde dva puta u toku jedne godine. Ne može se sa sigurnošću tvrditi koliko će se jaja pronaći u leglu jer to zavisi od sove do sove, a najčešće taj broj varira između pet jaja i deset jaja.