Lovište "Jerma"

Lovište Jerma prostire se na površini od 38.343 ha na teritoriji opštine Babušnica. Lovne površine obuhvataju 33.000 ha. Lovačko udruženje „Zec“ upravlja lovištem.


Ovde je moguće loviti srnu, divlju svinju, zeca, fazana i poljsku jarebicu. Stručna služba udruženja zajedno sa volonterima vodi računa o divljači i uređuje lovne objekte. Tu su 10 solišta, 6 hranilišta za srne, 10 hranilišta za fazane, 10 hranilišta za poljske jarebice, 17 čeka i prihvatilište za fazančiće. Tu je i lovačka kuća površine 40 m² koju lovci mogu da koriste.

 

Lovačko udruženje "Lužnica"

Adresa: Živojina Nikolića – Brke br. 41, 18330 Babušnica

Tel: 010/383 353