Lovište “Juhor”

Lovište “Juhor” nalazi se na istoimenoj  planini u centralnoj Srbiji. Površina lovišta je je 4.934 ha i ubraja se u brdsko-planinski tip lovišta.


Srna i divlja svinja predstavljaju stalno gajene vrste divljači. Smeštajnih kapaciteta nema, te lovci mogu da odsednu u nekom od hotela u Jagodini.

 

Šumsko gazdinstvo “Južni Kučaj” - Despotovac

Adresa: Moravska 14, 35213 Despotovac

Tel: 035/611 662

Fax: 035/611 737

E-mail: [email protected]