Lovište “Neoplanta”

Lovište “Neoplanta” nalazi se na teritoriji opštine Novi Sad. Ukupna površina lovišta  iznosi 43.473 ha, od čega lovne površine obuhvataju 42.186 ha. Uređenost lovišta je poprilično dobra.


Ovde postoje 32 stabilne čeke, 2 čeke na drvetu, solišta, pojilišta, hranilišta za srne, fazane i poljske jarebice. Lov je moguć na zeca, srnu, fazana i poljsku jarebicu. U okviru lovišta nema smeštajnih objekata, te je smeštaj lovaca moguć u nekom od hotela u Novom Sadu.

 

Lovačko udruženje “Novi Sad” - Novi Sad

Adresa: Jovana Đorđevića 4, 21000 Novi Sad

Tel: 021/457 618