Lovište “Severni Kučaj”

Lovište “Severni Kučaj” nalazi se u blizini Požarevca. Od grada je udaljeno 70 km i pripada brdsko-planinskom tipu lovišta s obzirom da predstavlja deo planinskog masiva Severni Kučaj.


Na površini od 21.507 ha moguće je loviti srnu, divlju svinju, evropskog jelena i vuka. Smeštaj lovaca moguć je u lovačkoj kući koja se nalazi u okviru lovišta.

 

Šumsko gazdinstvo “Severni Kučaj” - Kučevo

Adresa: Trg Veljka Dugoševića 26, 12240 Kučevo

Tel: 012/851 911, 012/851 978

Fax: 012/852 171

E-mail: [email protected]