Lovište "Vršačke planine"

Na prostoru ravničarskog Banata uzdižu se Vršačke planine, koja sa nadmorskom visinom od 641 m predstavlja najvišu planinu u Vojvodini. Planina je se ističe pre svega po bogatstvu  flore i faune, što je i uslovilo formiranje lovišta u jedom delu planine.


Lovište "Vršačke planine" zauzima površinu od 4.118,38 ha. Ovde se lovi divlja svinja, srneća divljač i fazan. Karakterističan je organizovan lov divljih svinja pogonom. Smeštaj lovaca moguć je u nekom od hotela u  Vršcu.

 

Šumsko gazdinstvo “Banat”- Pančevo

Adresa: Maksima Gorkog 24, 26101 Pančevo

Tel: 013/342 899

Fax: 013/353 585

E-mail: [email protected]