Ludaško jezero

Prirodno dobro “Ludaško jezero” zaštićeno je zakonom kao Specijalni rezervat prirode, od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Cilj zaštite je očuvanja ekosistema vlažnih staništa peščarskog i stepskog prostora s visokim predeonim i specijskim diverzitetom, reliktnom stepskom zajednicom i biotopom retkih vrsta flore i faune. 


Uz to, jezero je jedini predstavnik plitkih, semistatičnih jezera stepske oblasti u Srbiji. Od davnina je poznato po fauni ptica, koje ovde borave tokom seobe i koje se gnezde, te ima međunarodni značaj zbog čega je upisano na Ramsarsku listu od 1977. godine.

Rezervat se nalazi na krajnjem severu Srbije, na teritoriji opštine Subotica (KO Palić i Bački Vinogradi). Zaštićen prostor se prostire na 846,33 ha, od čega je 69,69% u državnoj svojini i 30,31% u privatnoj. Uz to, zaštitna zona zahvata površinu od 2.002,00 ha.

Na području Rezervata ustanovljena su tri režima zaštite:

- Režim zaštite I stepena na površini od 70,29 ha

- Režim zaštite II stepena na površini od 399,27 ha

- Režim zaštite III stepena na površini od 376,77 ha.

Režim zaštite I stepena obuhvata:

1) Severoistočni deo jezera nazvan "Suvi rit" s peščanim poluostrvom površine 62,8 ha

2) Netaknuti stari trščak u južnom delu jezera, površine 8,6 ha.

Režim zaštite II stepena obuhvata:

1) Centralni deo jezera površine 275 ha

2) Vodotok Kireš s plavnim područjima uzvodno od jezera površine 42,5 ha od pruge Subotica-Horgoš do ušca u jezero

3) Plavno područje vodotoka Kireš, nizvodni deo, površine 40,01 ha

4) Stepski fragment na bregu Hinga površine 0,11 ha

5) Vlažne livade depresije Čurgo površine 23,95 ha

6) Vlažne livade na prostoru Kivago, površine 15,11 ha.

Ostali prostor zaštićenog dobra obuhvata režim zaštite III stepena.

Oko 40 vrsta ptica se ovde gnezdi. Mnoge od njih su retke i ugrožene vrste, poput plavokljuna patka, ševarski cvrčić, brkata senica i mnoge grabljivice. Vlažni uslovi su idealni i za razmnožavanje brojnih vodozemaca, kao što su: mali i veliki mrmoljak, barska žaba, obična češljarka, zelene žabe. Riblji svet jezera čine oko 20 vrsta riba, od kojih je najpoznatiji zlatni karaš i čikov, zakonom zaštićen.

Biljni svet jezera je veoma bogat s obzirom da se ovde mogu naći  šaševi, žuta perunika, šarene vrbičice i konopljuše. Ovde cveta i zaštićeni veliki kaćunak kao i zeleni morski trozubac, upisan u Crvenu knjigu flore Srbije.

Ovaj severni deo Srbije poznat je po vinogradima, voćnjacima, vinskim podrumima i salašima koje predstavljaju dobar potencijal za razvoj eko turizma. Tu su i arheološka nalazišta kao i Vizitorski centar Ludaš koji pruža informacije vezane za posetu rezervatu.