Luka Prahovo

Adresa: Radujevački put bb, 19330 Prahovo

 

Luka Prahovo nalazi se na 861. km desne obale Dunava. Uredbom Vlade Republike Srbije (Službeni glasnik RS, broj 3/15) utvrđeno je lučko područje površine 6 hа 76 а 36 m².  Uređena je za prihvat i pretovar različitih vrsta tereta i sirovina koje Dunavom dolaze sa Crnog mora.