Mala jasenova glava

Jedan deo šumskog kompleksa planine Južni Kučaj zaštićen je zakonom kao Specijalni rezervat prirode “Mala jasenova glava”, kao područje II kategorije, odnosno od velikog značaja.


Pripada opštini Boljevac, KO Krivi Vir i zahvata površinu od 6,30 ha, u potpunosti u državnoj svojini.

Cilj zaštite je očuvanje neznatno izmenjene polidominantne, reliktne šumske zajednice bukve (Fagus moesiaca L.) i tise (Taxus baccata L.) i da bi se očuvala tisa, tercijerni relikt, stara srednjeevropska-kavkaska vrsta od nacionalnog i međunarodnog značaja. Rezervat se koristi u naučno-istraživačke i obrazovne svrhe.