Manastir Bukovo

Manastir Bukovo se nalazi na padinama Bratujevačke kose i udaljen je 4 km od Negotina, gradskog naselja i centra istoimene opštine. Posvećen je Svetom Nikoli. Ne postoje istorijski izvori koji svedoče o vremenu gradnje i ktitoru manastira Bukovo. Prema narodnom predanju postoje tri verzije: da je sagrađen u XIII veku u vreme kneza Lazara Hrebeljanovića; da je sagrađen u XIV veku kao zadužbina Svetog Nikodima Tismanskog; ili da je ktitor nepoznati vlastelin iz XV veka.


Manastir je nekoliko puta stradao. Velika obnova preduzeta je 1837. godine u vreme kneza Miloša Obrenovića, kada manastir dobija zvona,a dve godine kasnije i konake. Priprata je dozidana 1877. godine u vreme kneza Milana. Crkva je jednobrodna građevina sa osnovom u obliku krsta, bez kupole. Građena je od tesanog kamena. Prvi sloj živopisa (očuvanog u fragmentima) potiče iz 1682, dok je drugi sloj delo Milisava Markovića iz 1902. godine. Ikonostas je donet krajem XIX veka iz Austije, a ikone su uradili Lazar Krdžalić i Pavle Čortanović. Zvonik je sagrađen u XX veku.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar