Manastir Grabovac

Manastir Grabovac nalazi se u mestu Grabovac, u opštini Obrenovac. Manastirska crkva posvećena je Prenosu moštiju Svetog Oca Nikole. Zadužbina je kralja Milutina, a sagrađen je oko 1208. godine. Smatra se da je kralj sagradio na tom mestu manastir nakon što se izlečio na jednom od trinaest lekovitih izvora vode. Danas postoji samo jedan. Prvi put crkva se pominje u turskom popisu u XVI veku. Prva obnova bila je 1626. godine, a sledeća 1894. kada je i podignuta današnja glavna manastirska ckrva. Generalna obnova završena je 1973. godine.


Crkva je rađena po planovima arhitekte Ilije Makedonca. Jednobrodna je građevina sa osnovom slobodnog krsta. Polukružna apsida se nalazi na istočnom delu crkve, dok je trostrana apsida na spoljašnjem delu. Kube nadvisuje centralni deo crkve. Iznad ulaza u crkvu nalazi se rozeta. Unutrašnjost je oslikana freskama nastalih u periodu između 1988. i 1990. godine, kao radovi Lazara Lečića, Saše Savića i Gorana Desančića. U manastiru se nalazi vredna biiblioteka sačinjena od 113 rukopisa iz vremena nastanka crkve.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar