Manastir Jaković

Manastir Jaković se nalazi u selu Duboka u ataru Jagodine. Manastirska crkva koja se nalazi na seoskom groblju posvećena je apostolu Jakovu. Nemamo podataka o vremenu nastanka i ktitoru ovog manastira. Jedino postoji narodno predanje da je zadužbina kneza Lazara Hrebeljanovića (dakle, XIV vek).


Vladimir Lukić

dipl. istoričar