Manastir Milentija

Manastir Milentija se nalazi kod sela Milentija u opštini Brus. Manastirski hram je posvećen Svetom arhiđakonu Stefanu.


Smatra se da je sagrađen posle 1430. godine. Zbog stila gradnje i činjenice da se manastir nalazi u blizini srednjevekovne tvrđave Koznik, koja se nalazila na teritoriji pod upravom velikog čelnika Radiča Postupovića, pretpostavlja se da je on ktitor zadužbine. Manastir je sagrađen u moravskom stilu, ima osnovu sažetog trikonhosasa polukružnim apsidama i kupolu nad naosom. Spoljašnjost je bila ukrašena kamenom dekorativnom plastikom. Od jednog od većeg manastirskog kompleksa ostali su samo zidovi u visini od dva metra. Arheološka istraživanja i konzervacija crkve su započeta 1969. godine, a trenutno je u toku njena obnova.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar