Manastir Raletinac

Manastir Raletinac se nalazi na obroncima Kremenca u ataru mesta Velikih Pčelica, na teritoriji opštine Rekovac. Manastirska crkva je posvećena Svetim apostolima Petru i Pavlu.


Ne postoje pisani tragovi koji govore o najranijoj istoriji manastira Raletinac, pa su nam jedini izvori usmena predanja. Prema prvom, Raletinac je osnovan u XV veku kao isposnica manastira Denkovca. Prema drugom predanju, osnovale su ga (zajednosa još dva manastira) sestre Rala, Dena i Sara (ćerke nepoznatog srpskog plemića) nakon Kosovske bitke.

Manastir je teško stradao u vreme Turaka pa je sve do kraja XIX veka bio u ruševinama. Crkva je obnovljena 1870. godine zaslugom trgovca Jovana Rakića. Zidana je od lomljenog kamena. Predstavlja jednobrodnu građevinu pravougaone osnove. Zasvedena je poluobličastim svodom. Godine 1893. urađen je iknostas, a tokom XX veka konaci i dekorativna priprata od opeke. Obnova je u potpunosti završena 1977. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar