Manastir Šišatovac

Manastir Šišatovac se nalazi na južnim padinama zapadnog dela Fruške gore, u mestu Šišatovac na teritoriji opštine Sremska Mitrovica. Posvećen je Rođenju Presvete Bogorodice.


Prema „Zaveštatelnom svitku“ manastir su 1520. godine na mestu ranijeg hrama podigli monasi izbegli iz manastira Žiče. Prvi put se pominje u turskim poreskim knjigama 1545. godine (tada pod nazivom Remeta – od sredine XVI veka zaživeo je naziv Šišatovac). Ovo zdanje je ubrzo porušeno, a današnja crkva je sagrađena 1778. godine zalaganjem vršačkog episkopa Vićentija Popovića.

Predstavlja građevinu trikonhonalne osnove, sa kupolom nad presekom transepta i uzdužnog broda i visokim zvonikom, projektovanu u duhu baroka. Fasada je urađena ređanjem opeke i kamena. Šišatovačka crkva je jedna od najvećih verskih zdanja na ovom prostoru. Unutrašnjost crkve je 1793. godine živopisao Grigorije Davidović Obšić, koji je naredne godine izradio i ikonostas. U manastiru se nalaze mošti Svetog Stefana Štiljanovića.

Šišatovac je nekoliko puta stradao ali je najviše oštećen od strane hrvatskih ustaša tokom Drugog svetskog rata. Obnova čitavog kompleksa započeta je 1970. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar