Manastir Stubal

Manastir Stubal se nalazi u selu Stubal na obroncima Gledićkih planina, u opštini Kraljevo. Posvećen je Svetoj Petki.


Smatra se da je manastir dobio ime po četvorougaonom kamenu (sličnom stubu) koji se nalazio na obližnjoj livadi. Narod se okupljao oko kamena, verujući da je oltar neke stare crkve, da bi 1906. godine na tom mestu bila podignuta crkva daščara. Imanje je kupio Stojan Komatović iz sela Ravanice, i 1972. godine počeo da gradi novu crkvu. Prvo je izgrađena kapela 1974, godinu dana kasnije kompletna crkva, a 1978. godine svečano je osvećena i uzdignuta u rang manastira. Stara crkva daščara je 1988. godine izgorela u požaru, ali na mestu stuba Dragiša Gojković podiže novu kapelu. Crkva je dobila zvonik, i kompletno je renovirana i živopisana. U manastiru se čuva pokrov Svete Petke iz manastira Jaši u Rumuniji.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar