Manastir Svetog arhiđakona Stefana

Manastir Svetog arhiđakona Stefana nalazi se u Somboru, i najseverniji je manastir Srpske pravoslavne crkve u Srbiji.


Sredstva za izgradnju crkve zaveštao je somborski zemljoposednik Stevan Konjović a radovi su trajali od 1928. do 1933. godine. Izvedeni su po projektu Svetozara Krotina, u srpko-vizantijskom stilu koji se retko koristi u Vojvodini. Manastirski kompleks čini konak sa paraklisom, zvonik i crkva. Unutrašnjost je sređena 1938. godine donacijom Nenada Bugarskog. Freske je oslikao Vladimir Predojević, a drveni ikonostas ruski slikar Boris Seljanko.U blizini manastira nalazi se partizansko i crvenoarmejsko groblje gde su sahranjeni poginuli učesnici Batinske bitke vođene 1944. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar