Manastir Vaznesenje

Manastir Vaznesenje se nalazi na obroncima planine Ovčar kod Ovčar banje.


Ne postoji podatak o vremenu gradnje manastira i njegovom ktitoru, ali prema narodnom predanju manastir Vaznesenje su sagradili Sveti Sava i Stefan Nemanja u XII veku. Smatra se da je teško oštećen u vreme vladavine Turaka. Obnovljen je tek 1937. godine zahvaljujući vladici Nikolaju Žičkom.

Crkva ima izduženu jednobrodnu osnovu. Za razliku od većine pravoslavnih hramova ulaz joj se nalazi na severnoj strani. U podu centralnog dela priprate očuvane su rozete sa biljnim ukrasima, najverovatnije iz XVI veka. Ikone i freske su novijeg datuma. U crkvi je postojala prepisivačka škola, iz koje je sačuvano Četvorojevanđelje iz 1570. godine. Pored crkve se nalaze konaci i zvonik.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar