Muzej istorije Jugoslavije

Muzej istorije Jugoslavije osnovan je 1996. godine, a u njegovom sastavu nalaze se „Muzej 25. maj“, „Stari muzej“, „Kuća cveća“, i istorijsko-dokumentarni i umetnički materijal Muzeja revolucije i Memorijalnog centra. Muzej poseduje oko 200 000 eksponata koji svedoče o materijalnoj i duhovnoj kulturi nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. 


„Muzej 25. maj“ sagrađen je 1962. godine po idejnom rešenju arhitekte Mike Jankovića, kao poklon Beograda predsedniku Titu za sedamdeseti rođendan, i u tom prostoru se održavaju tematske izložbe sa materijalom iz fondova Muzeja. „Stari muzej“ sagrađen je 1965. godine prema planovima arhitekte Branka Bona. U okviru stalne postavke „Put oko sveta“ izložen je deo etnografske zbirke (narodne nošnje, muzički instrumenti, zanatsko oružje i razni etnografski predmeti). „Kuća cveća“ sagrađena je na osnovu projekta arhitekte Stjepana Kralja, prvobitno kao mesto za predsednikov odmor, da bi 1980. godine po spostvenoj želji 1980. godine Tito u njoj sahranjen. Stalna postavka „Tito lično“ izlaže predmete koje je Josip Broz najčešće koristio. Izloženo je i 128 štafetnih palica, koje je počev od 1945. godine Tito dobijao od pionira i omladinaca svakog 25. maja za svoj rođendan.

 

Adresa: Botićeva 6, 11000 Beograd

Tel: 011/3671 485

https://www.muzej-jugoslavije.org/