Muzej jugoslovenske kinoteke

Jugoslovenska kinoteka osnovana je 1949. godine. Smeštena je u nekadašnji hotel „Srpska kruna“ iz polovine XIX veka, a zatim zgradu Beogradske opštine do pedesetih godina XX veka. Sastoji se iz: Arhiva jugoslovenske kinoteke, Muzeja jugoslovenske kinoteke, Biblioteke i Zajedničkih službi.


U fondu kinoteke nalazi se filmska zbirka od oko 85 000 kopija raznih formata, 15 000 filmskih plakata, oko 500 000 fotografija, preko 20 000 stručnih knjiga, reklamni materijal, makete, tehnički predmeti i razna dokumenata. Pored izložbi, projekcija filmova, predavanja i tribina, kinoteka je otvorena za istraživače i naučne radnike.

 

Adresa: Uzun Mirkova 1, 11000 Beograd (Jugoslovenska kinoteka)

             Kosovska 11, 11000 Beograd (Muzej jugoslovenske kinoteke)

Tel: 011/3248 250

E-mail: [email protected]

http://www.kinoteka.org.rs