Muzej žrtava genocida

Muzej žrtava genocida osnovan je 1992. godine. Bavi se prikupljanjem, obradom i korišćenjem podataka o genocidu nad Srbima, Jevrejima, Romima ili pripadnicima nekih drugih naroda.


Sa tim ciljem sarađuje sa brojnim muzejima i institucijama širom sveta. Poseduje bogate fondove i zbirke dokumenata, predmeta, umetničkih dela, fotografija kao i multumedijalnu zbirku. Organizator je brojnih naučnih skupova u Srbiji i inostranstvu. Najznačajniji projekat muzeja jeste „Žrtve rata 1941 - 1945“, odnosno poimenično identifikovanje ratnih žrtava bez obzira na bilo kakvu pripadnost.

 

Adresa: Trg Nikole Pašića 11/III, 11000 Beograd

Tel: 011/3398 883

E-mail: [email protected] 

http://www.muzejgenocida.rs