Narodni muzej u Kikindi

Narodni muzej u Kikindi osnovan je 1946. godine. Nalazi se u zgradi Kurije, nekadašnjeg Magistrata Velikokikindskog privilegovanog dištrikta, građenoj od 1836. do 1839. godine.


Muzej ima približno 25 000 eksponata raspoređenih u pet zbirki: arheološkoj, etnološkoj, istorijskoj, prirodnjačkoj i umetničkoj sa savremenom galerijom. Takođe, muzej poseduje i konzervatorsko-preparatorsku radionicu i pedagošku službu. Najpoznatiji eksponat je mamut Kika. Reč je o skeletu mamuta starom preko 70 000 godina, pronađenom 1996. godine. Ostaci mamuta izloženi su u namenski adaptiranoj prostoriji, a praćeni su 3D filmom i replikom u prirodnoj veličini.

 

Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca br. 21, Kikinda

Tel: 0230/422 500, 0230/421 239 

E-mail: [email protected]

www.muzejkikinda.com