Obrasci ugovora


Uz stručnu pomoć advokatske kancelarije, možemo ponuditi:

 • gotove obrasce različitih modela ugovora ili
 • izradu nacrta ugovora u skladu sa vašim zahtevima i potrebama

Imajući u vidu brojne specifičnosti koje ugovorne strane treba da ugrađuju u ugovor, gotovi modeli-obrasci ugovora su samo primeri koji su pogodni da se koriste kao osnova za pravljenje konkretnih ugovora, a ne kao ‚‚gotov ugovor‚‚ koji samo treba prepisati. Modele-obrasce ugovora možete nadograditi i/ili redukovati zavisno od konkretnih zahteva i potreba, a koji se pojavljuju od momenta započinjanja pregovora pa do zaključenja ugovora.

Cena sačinjavanja konkretnog (po Vašem posebnom zahtevu) nacrta ugovora posebno se ugovara sa advokatskom kancelarijom. 

Prijem zahteva svakim radnim danom (ponedeljak-petak) od 09.00 - 14.00. Rok slanja modela-obrasca ugovora u zavisnosti od složenosti i obimnosti do 5 (pet) radnih dana. Rok slanja nacrta ugovora koji radi advokatska kancelarija (po Vašem posebnom zahtevu), u dogovoru sa advokatima.

Za naručivanje gotovih modela - obrazaca ugovora iz ponuđenog sadržaja pogledajte rubriku Cenovnik, paket “C”

Kontakt sa advokatskom kancelarijom moguće je ostvariti preko rubrika "Kontakt" ili "Pitajte advokata".

1. Pismo o namerama

2. Ponuda za zaključivanje ugovora

3. Odgovor na ponudu za zaključenje ugovora

4. Preliminarni/okvirni ugovor

5. Predugovor

 • Predugovor o kupoprodaji stana
 • Predugovor o kupoprodaji zemljišta
 • Predugovor o kupoprodaji zgrade
 • Predugovor o kupoprodaji poslovnog prostora

6. Ugovori u turizmu i ugostiteljstvu

 • Ugovor o pružanju i korišćenju ugostiteljskih usluga
 • Ugovor o korišćenju ugostiteljskih usluga/keteringu
 • Ugovor o uslugama prehrane i točenja pića
 • Ugovor o hotelskim uslugama
 • Ugovor o pružanju usluga smeštaja
 • Opšti uslovi poslovanja turističke agencije
 • Program – potvrda putovanja
 • Ugovor o organizovanju putovanja
 • Ugovor o grupnom organizovanju putovanja
 • Ugovor o organizovanju putovanja vozom
 • Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji u organizovanju putovanja
 • Ugovor o pružanju turističkih usluga
 • Ugovor o alotmanu (angažovanju turističkih kapaciteta)
 • Ugovor o fiksnom zakupu ugostiteljskih kapaciteta
 • Ugovor o zakupu smeštajnih kapaciteta
 • Ugovor o subagenturi/posredovanju (Posrednički ugovor o putovanju)
 • Avio čarter ugovor
 • Ugovor o prevozu turista u slobodnom drumskom saobraćaju po principu čarter saobraćaja
 • Ugovor o iznajmljivanju vozila
 • Ugovor o prodaji prava vremenskog korišćenja turističkog objekta (time-sharing)
 • Ugovor o pružanju pravno-poslovnih usluga
 • Ugovor o ugostiteljskoj ostavi
 • Ugovor o organizovanju rekreativne nastave
 • Vansudsko pravnanje za nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge

7. Ugovori o prometu - kupoprodaji robe (stvari / predmeta / opreme /  sredstava)

 • Ugovori o kupoprodaji i isporuci robe
 • Ugovor o prodaji robe sa specifikacijom
 • Ugovor o prodaji robe po uzorku
 • Ugovor o kupoprodaji robe sa kaparom
 • Ugovor o kupoprodaji robe sa kaucijom
 • Ugovor o kupoprodaji robe sa odustanicom
 • Ugovor o kupoprodaji robe uz posebne uslove plaćanja
 • Ugovor o konsignaciji i prodaji rezervnih delova
 • Ugovor sa inopartnerom o kupoprodaji robe
 • Ugovor sa inopartnerom o sukcesivnoj isporuci robe
 • Ugovor o prodaji robe po nalogu
 • Ugovor o kupovini na probu
 • Ugovor o prodaji po uzorku ili modelu
 • Ugovor o sporazumnom raskidu ugovora o kupoprodaji robe

8. Ugovori o komisionu (stvari/predmeta/opreme/sredstava)

 • Ugovor o komisionoj kupoprodaji robe
 • Ugovor o komisionoj kupoprodaji robe sa garancijom plaćanja

9. Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti

 • Ugovor o kupoprodaji stana
 • Uovor o kupoprodaji zemljišta
 • Ugovor o kupoprodaji zgrade
 • Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora
 • Aneks ugovora o kupoprodaji
 • Ugovor o raskidu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti
 • Zapisnik o primopredaji nepokretnosti nakon kupoprodaje

10. Ugovor o kupoprodaji motornih vozila

 • Ugovor o kupoprodaji motornog vozila direktno od proizvođača
 • Ugovor o kupoprodaji opreme za motorno vozilo
 • Ugovor o proizvodnji i isporuci specijalnog vozila

11. Ugovori o građenju / izgradnji / projektovanju / montaži opreme / podizvođački ugovori

 • Ugovor i izradi investiciono tehničke dokumentacije
 • Ugovor o udruživanju sredstava za izgradnju
 • Ugovor o građenju po odredbama "ključ u ruke"
 • Ugovor o građevinskom nadzoru
 • Zapisnik o radu komisije za primopredaju izvedenih radova

12. Ugovori o poslovnoj-tehničkoj saradnji, dugoročnoj kooperaciji i KNOW-HOW

 • Generalni ugovor oposlovno-tehničkoj saradnji
 • Ugovori o poslovnoj-tehničkoj saradnji - marketing i ispitivanje tržišta
 • Ugovori o poslovnoj-tehničkoj saradnji u proizvodnji i/ili prodaji robe/sredstava
 • Ugovor o ustupanju znanja i iskustva (know-how)

13. Ugovori o zajmu i kreditu

 • Ugovori o zajmu - novca
 • Ugovori o zajmu - predmeta
 • Ugovori o zajmu između pravnih lica

14. Ugovori o udruživanju sredstava radi ulaganja u zajedničko poslovanje

15. Ugovori o bankarskom poslovanju

 • Ugovori o davanju garancije
 • Ugovori o avaliranju menice
 • Ugovori o novčanom depozitu

16. Ugovori između stranih i domaćih pravnih lica (zajednička ulaganja, osnivanje zajedničkog-mešovitog pravnog lica, osnivanje predstavništva)

17. Ugovori o licenci

 • Ugovori o licenci između stranog i domaćeg pravnog lica
 • Ekskluzivni ugovor o licenci
 • Ugovor o prometu licence
 • Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji u davanju i korišćenju licence

18. Ugovori o filmskom delu

19. Ugovori o ostavi/uskladištenju

20. Ugovori o zakupu nepokretnosti

21. Ugovori o zakupu pokretnih stvari (stvari/predmeta/opreme/sredstava)

22. Ugovori o davanju na korišćenje pokretnih/nepokretnih stvari

23. Ugovori o lizingu

24. Ugovori o kontroli roba i usluga

 • Ugovor o kontroli robe (stvari/predmeta/opreme)
 • Ugovor o kontroli usluga/e

25. Ugovori o posredovanju

26. Ugovor zastupanju

27. Ugovori o punomoćju

 • Ugovori o punomoćju za zastupanje
 • Ugovori o ovlašćenju za zaključenje ugovora

28. Ugovori o asagnaciji, cesiji, preuzimanju i oproštaju duga

29. Ugovori o radu prema Zakonu o radu

 • Kolektivni ugovor (Opšti, posebni, kod poslodavca)
 • Aneks Kolektivnog ugovora (izmene odnosno dopune)
 • Sporazum o prestanku važenja Kolektivnog ugovora
 • Otkaz važenja Kolektivnog ugovora
 • Ugovor o radu
 • Ugovor o radu sa probnim radom
 • Ugovor o radu na određeno vreme (rad na određenom projektu, povećanje obima posla, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog)
 • Ugovor o radu za obavljanje poslova sa povećanim rizikom
 • Ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom na neodređeno vreme
 • Ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom na određeno vreme
 • Ugovor o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca
 • Ugovor o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca - kod kuće zaposlenog (sam ili sa članovima uže porodice)
 • Ugovor o radu sa kućnim pomoćnim osobljem
 • Ugovor o radu sa pripravnikom
 • Ugovor o pravima i obavezama direktora (zasniva radni odnos)
 • Ugovor o pravima i obavezama direktora (ne zasniva radni odnos)
 • Ugovor o obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju (zbog potreba procesa rada)
 • Ugovor o obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju (zbog uvođenja novog načina i organizacije rada)
 • Rešenje o otkazu Ugovora o radu - zbog isteka roka za koji je zasnovan radni odnos
 • Rešenje o otkazu Ugovora o radu - kada zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja
 • Rešenje o otkazu Ugovora o radu - zbog otkaza Ugovora o radu od strane poslodavca ili zaposlenog
 • Rešenje o otkazu Ugovora o radu - zbog smrti zaposlenog
 • Rešenje o otkazu Ugovora o radu - zbog drugih slučajeva utvrđenih Zakonom
 • Rešenje o otkazu Ugovora o radu - ako je na način propisan Zakonom utvrđeno da je kod zaposlenog došlo do gubitka radne sposobnosti
 • Rešenje o otkazu Ugovora o radu - ako mu je po odredbama Zakona odnosno pravosnažnoj odluci suda ili drugog organa, zabranjeno da obavlja određene poslove, a ne može da mu se obezbedi obavljanje drugih poslova
 • Rešenje o otkazu Ugovora o radu - ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora da bude odsutan sa rada u trajanju dužem od šest meseci
 • Rešenje o otkazu Ugovora o radu - ako mu je izrečena mera bezbednosti, vaspitna ili zaštitna mera u trajanju dužem od šest meseci i zbog toga mora da bude odsutan sa rada
 • Rešenje o otkazu Ugovora o radu - u slučaju prestanka rada poslodavca
 • Sporazumni prestanak radnog odnosa
 • Vansudsko poravnanje (slučaj kada je zaposleni odgovoran za štetu koju je na radu ili u vezi sa radom, namerno ili krajnjom nepažnjom, prouzrokovao poslodavcu)
 • Vansudsko poravnanje (slučaj kada je poslodavca dužan da naknadi štetu, ako zaposleni pretrpi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom)
 • Aneks Ugovora - radi premeštanja na drugi odgovarajući posao zbog potreba procesa i organizacije rada
 • Aneks Ugovora - radi premeštaja u drugo mesto rada kod istog poslodavca
 • Aneks Ugovora - radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca (uz ovaj Aneks sačinjava se i Ugovor o radu na određeno vreme između zaposlenog i poslodavca kod koga je upućen na rad)
 • Aneks ugovora - sa zaposlenim koji je višak, a obezbeđeno je ostvarivanje jedno od prava (premeštaj na druge poslove; rad kod drugog poslodavca; prekvalifikacija ili dokvalifikacija; nepuno radno vreme; i druge mere)
 • Aneks ugovora - zbog izmene novčanog izosa osnovne zarade; elemenata za utvrđivanje radnog učinka; naknade zarade; uvećanja zarade i drugih primanja zaposlenog
 • Aneks ugovora - zbog izmene rokova za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo
 • Aneks ugovora - zbog izmene ugovorenih uslova rada u Kolektivnom ugovoru, odnosno Pravilnika o radu koji je na snazi
 • Aneks ugovora - zbog izmenjenih ugovorenih uslova u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu
 • Ponuda za zaključenje Aneksa ugovora
 • Upozorenje poslodavca zaposlenom na postojanje razloga za otkaz Ugovora o radu
 • Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova - sa nezaposlenim licem
 • Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova - sa zaposlenim koji radi nepuno radno vreme (do punog radnog vremena)
 • Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova - sa korisnikom starosne penzije
 • Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova - sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge (da nije starije od 30 godina)
 • Ugovor o delu - radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca (koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari; samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla)
 • Ugovor o delu - sa licem koje obvavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
 • Ugovor o zastupanju ili posredovanju
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju - sa nezaposlenim licem radi obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju - sa licem koje želi da se stručno usavrši i stekne posebna znanja i sposobnosti za rad u svojoj struci, odnosno da obavi specijalizaciju za vreme utvrđeno programom usavršavanja odnosno specijalizacije
 • Ugovor o dopunskom radu - sa zaposlenim koji radu puno radno vreme do jedne trećine punog radnog vremena
 • Sporazum poslodavca i sindikata o tehničko-prostornim uslovima za obavljanje aktivnosti sindikata

30. Ugovori o privremenim i povremenim poslovima

31. Ugovori o posluzi i usluzi

 • Ugovor o posluzi
 • Ugovor o vršenju servisnih usluga
 • Ugovor o održavanju zgrade
 • Ugovor o redovnom održavanju lifta/ova
 • Ugovor o usluzi popravke opreme/aparata

32. Ugovori o istraživačkom-razvojnom projektu

33. Ugovori o regulisanju odnosa između pravnog lica i zaposlenog povodom tehničkog unapređenja

34. Ugovor o poklonu

35. Ugovor o razmeni

 • Ugovor o razmeni nepokretnosti
 • Ugovor o razmeni pokretne stvari (stvari/predmeta/opreme/sredstava)

36. Predbračni ugovor

37. Ugovori iz porodičnih odnosa

 • Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju

38. Ugovori o hipoteci

 • Ugovor o hipoteci
 • Ugovor o ustupanju potraživanja obezbeđenog hipotekom
 • Ugovor o preuzimanju duga obezbeđenog hipotekom
 • Ugovor o nad hipoteci

39. Ugovori o stipendiranju

40. Ugovori o izdavanju i štampanju autorskih dela, o angažovanju autora, o recenziji autorskog dela, o prevodu dela i o prodaji stručne literature izdavača

 • Ugovor o izradi autorskog dela
 • Ugovor o angažovanju autora da sačini rukopis za knjigu
 • Ugovor o recenziji autorskog dela
 • Ugovor o prodaji stručne literatura izdavača
 • Izdavački ugovor

41. Ugovor o bezbednosnom konsaltingu i pružanju usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja

42. Ugovor o franšizingu

43. Ugovor o sponzorstvu/donatorstvu

44. Ugovori o zdravstveno-sanitarnim uslugama

 • Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga
 • Ugovor o pružanju usluga sistematskih pregleda zaposlenima
 • Ugovor o sanitetskom prevozu
 • Ugovor o izvođenju poslova dezinsekcije i deratizacije
 • Ugovor o zakupu medicinske opreme
 • Ugovor o pranju, peglanju i sušenju veša/uniformi/posteljine
 • Ugovor o pružanju usluga sterilizacije medicinskih sredstava i instrumenata
 • Ugovor o snabdevanju lekovima/medicinskim sredstvima
 • Ugovor o pružanju usluga održavanja higijene
 • Ugovor o zdravstvenom obezbeđenju učesnika i gledalaca za vreme  neke manifestacije

45. Ugovori o konzorcijumu

46. Ugovor o poravnanju

47. Ugovor o prenosu udela

48. Ugovor o informacionim uslugama

49. Ugovor o konsaltingu

50. Ugovor o menadžmentu

51. Ugovor o garažiranju

52. Ugovor o uslugama u oblasti marketinga i komunikacija

53. Ugovor o oglašavanju

54. Ugovor o izradi web prezentacije

55. Ugovori o davanju lovišta na gazdovanje

56. Ugovor o koncesiji