Okanj bara

Plavno područje uz levu obalu Tise na teritoriji grada Zrenjanina i opštine Novi Bečej, proglašeno je zaštićenim područjem od izuzetnog značaja, odnosno I kategorije kao Specijalni rezervat prirode pod imenom “Okanj bara”. Ono obuhvata područje Okanj bare, bare Crvenke, Cikoš bare, delovi atara naselja Taraš, Kumane, Melenci i Elemir.


Zaštićena površina obuhvata 5480,94 ha, od čega je 1947,76 ha u državnoj svojini, u društvenoj 2200,46 ha, u privatnoj 1251,92 ha i u zadružnoj svojini 80,80 ha.

Cilj zaštite ovog prostora je očuvanje kompleksa livadsko - stepske vegetacije, slatina i zaslanjenih bara sa jedinstvenim panonskim ekosistemima tipičnim za zaslanjene, muljevite bare, slatine i livade sa očuvanim biljnim vrstama i životinjskim svetom karakterističnim za slanu podlogu.

Na ovom području do sada je identifikovano 39, za zaštitu prioritetnih tipova staništa (slane travne formacije na solončaku, panonske slatine, panonske slane stepe i utrine, slani tršćaci, slani visoki šaševi i slana visoka sitišta), i za njih vezane prirodne vrednosti i tipični panonski elementi flore (panonski zvezdan i slatinska palamida, a od panonskih endema i subendema švarcenbergova bokvica, vranjemil, bezbridnjača i žutenica) i faune (insekti vodenih staništa - vilini konjići, tvrdokrilci vodenih staništa i vrste vlažnih livada u poplavnom području, 8 vrsta vodozemaca - mala i velika zelena žaba, gatalinka, 6 vrsta gmizavaca - barska kornjača, livadski gušter, smuk, retka i ugrožena ornitofauna slatinskih livada, jezera i bara - mešovita kolonija čaplji, patka kašikara i njorka, a od strogo zaštićenih vrsta sisara tekunice, hrčak, grupa slepih miševa).

Na području Specijalnog rezervata prirode utvrđena su tri režima zaštite, I, II i III stepena.

Režim zaštite I stepena, površine 165,7 ha (3% područja) obuhvata sledeće površine:

1) "Okanj bara" - grad Zrenjanin, katastarske opštine Melenci i Srpski Elemir.

Režim zaštite II stepena, površine 3160,8 ha (58% područja) obuhvata sledeće površine:

1) Centralne slatine i bare (Kumanski vanj - Bara Crvenka - Žugalj bara), površine 2642,4 ha, opština Novi Bečej

2) Slatine oko Okanj bare, površine 356,4 ha, grad Zrenjanin

3) Blato, površine 180 ha, grad Zrenjanin.

Režim zaštite III stepena, površine 2154,4 ha (39% područja), obuhvata preostali deo zaštićenog područja koji nije obuhvaćen režimom zaštite I i II stepena.

Oko Specijalnog rezervata prirode uspostavljena je zaštitna zona, na teritoriji grada Zrenjanina, katastarske opštine Melenci, Taraš i Srpski Elemir i opštine Novi Bečej, katastarska opština Kumane, na površini od 4.143 ha.