Park učiteljske škole u Jagodini

U starom gradskom jezgru pored zgrade Učiteljskog fakulteta nalazi se park koji zauzima površinu od 1,67 ha. Park je osnovan 1898. godine i danas se u njemu može videti 215 stabala i 40 vrsta biljaka.


Nekada je park zauzimao veću povšinu i bio je bogat brojnim biljnim vrstama, međutim u vreme I svetskog rata park je velikim delom uništen. Od retkih i zanimljivih vrsta biljaka ovde možete da vidite hrast lužnjak koji je star 500 godina, platan star 110 godina, 20 stabala lešnika… Ostale vrste: običan grab (Carpinus betulus), crveni dud (Morus rubra), ginko (Ginko biloba), cer (Quercus cerris), sofora (Sophora japonica), klen (Acer  campestre), beli dud (Morus alba), crna zova (Sambucus nigra), magnolija (Magnolia soulangeana Soul.-Bod.), jasika (Populus tremmula), poljski jasen, pajavac (Acer negundo), mleč (Acer platanoides), divlji kesten (Aesculus hippocastanum), jela (Picea abies).

Park je nekada imao i botaničku baštu koja je srušena, a takođe ovde se nalazi i istorijski arhiv “Srednje Pomoravlje” koji je osnovan 1948. godine. Pre osnivanja arhiva ovde se nalazila muška učiteljska škola, koja je osnovana kad i sam park i predstavljala je jednu od prvih učiteljskih škola u Srbiji. U zgradi arhiva nalazi se i Biblioteka koja poseduje oko 4500 knjiga. Danas o parku računa vodi uglavnom uprava Pedagoškog fakulteta.