Pašnjaci velike droplje

Specijalni prirodni rezervat "Pašnjaci velike droplje"  nalazi se na prostoru severnog Banata, južno od reke Zlatice. Stavljeno je pod zaštitu kao prirodno dobro od izuzetnog značaja i svrstava u I kategoriju zaštite. Rezervat se prostire na teritoriji opština Čoka i Kikinda, katastarske opštine Jazovo, Ostojićevo, Mokrin i Sajan, ukupne površine 979,43 ha, od čega je 963,30 ha u društvenoj i 16,13 ha u privatnoj svojini.

 


Glavni cilj zaštite ovog prostora je očuvanje jedinog staništa velike droplje (Otis tarda), odnosno kompleksa tipičnih panonskih biljnih zajednica specifičnih samo za region severnog Banata i specifične faune insekata (lastin repak, trčuljak), vodozemaca (obična češnjarka), sisara (tekunica, kuna belica, lasica) i ptica (noćni potrk, stepska trepetaljka, ritska sova), koji predstavljaju uslov za opstanak velike droplje, jedne od najugroženijih ptica u Evropi.

U  rezervatu postoji uređena staza  kao i mogućnost posmatranja ptica uz prethodnu najavu.