Peštersko polje

Rezervat prirode Peštersko polje nalazi se u jugozapadnoj Srbiji, na teritoriji opština Tutin i Sjenica. Smešteno je u oblasti Pešterske visoravni na 1.150 m nadmorske visine, pa je stoga i najviše kraško polje na Balkanu i najveće u Srbiji. Obuhvata površinu od 63 km², i nalazi se između planina Giljeva, Žilindar, Jarut i Ninaja.


Ovaj prostor se odlikuje umereno-kontinentalnom klimom sa elementima planinske, i po tome je jedinstvena na Balkanskom poluostrvu. Ovde je zabeležena najhladnija temperatura na području Srbije i iznosila je -40 stepeni, pa se stoga Pešterska visoravan naziva i 'Srpskim Sibirom'. Pešterska visoravan obiluje raznim kraškim oblicima reljefa, zbog čega je i dobilo ime 'pestar' – stari naziv za pećinu. Kvartarno jezero koje se nalazilo na visoravni oteklo je kroz ponore, pa je dno krečnjačkog polja prekriveno jezerskim i rečnim nanosima. Duž reke Boroštice koja teče kroz polje u vidu ponornice, stvara se mineralno-barsko zemljište na kojem se javlja brdsko-planinski treset. Do ovog prirodnog dobra može se doći automobilom, autobusom ili biciklom. Zbog nepovoljnosti zemljišta za poljoprivredu i brojnih pašnjaka, glavna privredna grana ove oblasti je stočarstvo.

FLORA I FAUNA: Peštersko polje je jedno od retkih velikih planinskih tresava u Srbiji i Balkanskom poluostrvu uopšte. Ovo područje je važan centar biodiverziteta, i predstavlja jedno od preostalih refugijuma tresavske flore i faune, zaostale nakon poslednjeg ledenog doba.  Posebne su biljne vrste mahovine tresetnice (Bryopsida), orhideje (Orchidaceae), barska detelina (Trifolium), barski ušljivac (Pedicularis palustris L.) i ruzmarinolisna vrba (Salix rosmarinifolia L.). Ono  obezbeđuje opstanak krajnje ugroženih vrsta, od kojih se izdvajaju gnezdarica tresetnih i vlažnih livada. Značajno je prisustvo eje livadarke (Circus pygargus), kojoj je osim na severu Vojvodine, ovo je jedino gnezdilište te vrste u Srbiji. Peštersko polje je i hranilište za bele rode (Ciconia ciconia), u vreme kada se gnezde i sele. Od predstavnika ihtiofaune prisutni su  potočna pastrmka (Salmo trutta), mladica (Hucho hucho) i skobalj (Chondrostoma nasus), a od sisara izdvajaju se vidra (Lutra lutra) i vuk (Canis lupus).

TURISTIČKE ATRAKCIJE: Peštersko polje zbog izraženog bidiverziteta, uključeno je u mrežu područja zaštite ptica (IBA), biljaka (IPA) i leptira (PBA), kao i područja vlažnih staništa od međunarodnog značaja (Ramsar Convention). Ekoturizam i tradicionalan način proizvodnje hrane predstavljaju posebnu atrakciju, gde posetioci mogu uživati u specijalitetima ovog kraja. Posebno se izdvaja sir i mlečni proizvodi. Zbog svoje jednistvene klima, može se koristiti za različite vrste rekreacije. U neposrednoj blizini nalaze se prirodna dobra Uvac, Ozren - Jadovnik, Golija i Prokletije.