Preobraženje gospodnje - 19. avgust

Preobraženje jeste jedan od najvažnijih događaja u hrišćanskoj istoriji, a opisano je u Jevanđeljima Novog zaveta. Naime, Hrist je sa apostolima Jakovom, Petrom i Jovanom otišao na planinu Tavor, u istočnom delu Izraelske doline, u donjoj Galileji.


Pred njima počeo je da sija svetlim zracima svetlosti, da bi se ubrzo pojavili i proroci Mojsije i Ilija. Glas sa neba, za koji se smatra da je Božiji, tada ga je nazvao „Sinom“. Preobraženje se smatra trenutkom kada se Hristova božanska priroda učinila vidljivom, a susret na planini trenutak je kada ljudska priroda susreće Boga.
U crkvi se na Preobraženje, u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja, osvećuje grožđe i deli narodu, a u krajevima gde nema grožđa, drugo voće. U narodu se obično kaže da od Preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Takođe se nekad verovalo da je Preobraženje poslednji dan za kupanje u rekama.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar