Prepodobna mučenica Paraskeva (Trnova Petka) - 8. avgust

Sveta Petka Trnova živela je u II veku nove ere, a poreklom je bila iz samog Rima. Odrekavši se porodičnog imetka i prihvativši hrišćansku veru, krenula je po raznim krajevima Carstva da propoveda Hristovo učenje.


U jednom trenutku se zbog toga našla i pred sudom, ali je izlečivši cara Antonija Pija dobila dozvolu da nastavi. Ipak, po naređenju kneza Tarasija, oko 140. godine je ubijena, a njene mošti kasnije su prenete u Carigrad.
Ovim praznikom završava se letnji „ciklus ženskih praznika“, kome pripadaju i Ognjena i Blaga Marija. Prema narodnom verovanju,  tog  dana,  ne valja da se mesi hleb, pere rublje, iznosi pepeo ili radi bilo šta od ručnih radova, da tokom godine ne bi trnule ruke, iako nije zapovedni praznik. Mnoge žene poste tokom sedam dana, da bi se na Svetu Petku pričestile.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar