Prirodni prostor kompleksa Jašunjskih manastira Sv. Jovana i Sv. Bogorodice

Neposredna okolina kompleksa Jašunjskih manastira Sv. Jovana i Sv. Bogorodice zaštićena je zakonom kao Prirodno dobro odnosno Prirodni prostor oko nepokretnog kulturnog dobra. Uz to manastiri su kategorisani kao spomenici kulture od velikog značaja. Nalaze se na jugozapadnim padinama Babičke gore, u blizini Niša i Leskovca. Najviši vrhovi su Kriva buka (1.059 m) i Terzina garina (1.020 m). Manastir Sv. Jovana leži na 300 m n.v., dok je Manastir Sv. Bogorodice na 700 m n.v. Površina zaštićenog prostora iznosi 188,27 ha i administrativno pripada teritoriji opštine Leskovac.


Babička gora pripada Rodopskom planinskom sistemu, te su ovde najzastupljenije šumske zajednice hrasta i bukve. Međutim usled degradacije podignute su veštačke sastojine javora, bagrema, crnog i belog bora, kao i voćnjaci i njive. Sladunovo-cerove šume se najviše javljaju oko manastira. Bukove šume se nalaze na širem području, a veštački podignute sastojine ima na više lokaliteta. Livada i njiva ima takođe na pojedinim delovima planine. Terenskim istraživanjima utvrđeno je prisustvo 175 biljnih vrsta, od kojih je 11 retkih i nalaze se na “Preliminarnoj Crvenoj listi flore Srbije”. Sedam vrsta orhideja su obuhvaćene konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženih vrsta divlje flore i faune (CITES).

Fauna vodozemaca i gmizavaca ispitivana je 1908. godine kada je zabeleženo 6 vrsta vodozemaca i 4 vrsta gmizavaca. U okolini manastira Sv. Jovan zabeleženo je nekoliko jedinki žutotrbnog mukača, na ostalim mestima velika mladi smuk, zidni gušter, zelembać, kornjača, zelena krastava žaba, daždevnjak itd. Faunu ptica čini 91 vrsta i 11 vrsta sisara. Smatra se da je broj prisutnih vrsta ptica veći, pogotovo gnezdarica. Fauna ptica: jastreb osičar, jastreb kokošar, obična zeba, batokljun, koonpljarka, čižak, zelentarka, divlji golub, sivi soko, prepelica, grlica, gugutka, ćuk itd. Od sisara ovde žive: zec, veverica, sivi puh, lisica, vuk, medved, kuna belica, jazavac, divlja svinja, divlja mačka, crna.

Manastiri i njihova okolina zaštićeni su 1989. godine. Podignuti su u vreme turske vlasti, tačnije krajem 15. i početkom 16.veka. Međutim široj javnosti su manje poznati usled manje pisanih izvora i do skoro odsustva asfaltne saobraćajnice. U granicama prirodnog dobra nalazi se arheološki lokalitet “Gradište” još uvek nedovoljno istraživan kao i nekoliko vodenica.