Promuklica

Spomenik prirode Promuklica nalazi se na teritoriji opštine Tutin, u zapadnoj Srbiji. Proglašeno je zaštićenim područjem I kategorije, od nacionalnog odnosno izuzetnog značaja.


Cilj zaštite je očuvanje hidroloških i morfoloških oblika skoncentrisanih na relativno malom prostoru, uz izuzetnu pojavu izvora sa specifičnim načinom pojavljivanja, što čini ovaj kompleks jedinstvenim u celoj Srbiji.

Površina Spomenika prirode iznosi 7,20 ha i u potpunosti se nalazi u državnoj svojini.