Rađenovci

Rađenovci predstavlja zaštićeno prirodno dobro u blizini Šida. Zahvata površinu od 86,63 ha. Ovde dominiraju šume hrasta lužnjaka i graba.


Poseban značaj ima retka biljna vrsta Veprina (Ruscus aculeatus), koja je predstavnik submediteranske flore i vodi se kao strogo zaštićena vrsta. U rezervatu nije dozvoljeno obavljati nikakve delatnosti  koje ometaju njegov dalji razvoj, osim naučno-istraživačkog rada.