Rimokatolička crkva u Novom Slankamenu

Katolička crkva posvećena Svetom Mihailu u Novom Slankamenu se nalazi u ulici Cara Dušana bb, na teritoriji opštine Inđija.


Podignuta je 1862. godine. Predstavlja jednobrodnu građevinu sa apsidom na zapadnoj, zvonikom na istočnoj i sakristijom na južnoj strani. Fasade su raščlanjene soklom, pilastrima i profilisanim krovnim vencem. U unutrašnjosti hrama zidne slike naslikao je Marko Antonini iz Zagreba 1899. godine. Centralni oltar je ukrašen kompozicijom na kojoj Sveti Mihailo ubija sotonu, a koju je 1868. godine izradio Imre Nitzkelety. Na bočnim oltarima se nalaze slike nepoznatih autora iz XIX veka.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar