Ritovi donjeg Potisja

Pojas plavnih šuma i starih meandara smeštenih sa leve i desne strane toka reke Tise u Vojvodini, u severnom delu Srbije, proglašeno je zaštićenim područjem I kategorije, od međunarodnog, nacionalnog i izuzetnog značaja, kao Specijalni rezervat prirode “Ritovi donjeg Potisja”. 


Rezervat se nalazi na teritoriji opštine Titel (582,51 ha), opštine Žabalj (864,06 ha), opštine Novi Bečej (25,77 ha) i opštine Zrenjanin (1.538,26 ha), ukupne površine 3.010,67 ha. Od toga je 2873,08 ha (95,43 %) u državnoj svojini, 4,30 ha (0,14%) u društvenoj svojini i 133,29 ha (4,43%) u privatnoj svojini.

Rezervat obuhvata 8 starih meandara, bara i depresija u plavnom delu Tise, kao i stare šume bele vrbe i crne i bele topole. Cilj zaštite ovog prostora je očuvanje orografskih, hidroloških i bioloških vrednosti koje obuhvataju 45 vrsta fitoplanktona, 203 biljnih taksona sa najznačajnijom akvatičnom vegetacijom (zajednice vodenog oraška i zajednice belog i žutog lokvanja), močvarna i semiakvatička područja (zajednice trske i zajednica rogoza), vegetacija vlažnih livada i pašnjaka (zajednice sita i konjskog bosiljka) i slatinska i stepska vegetacija (zajednice hajdučke trave i vijuka).

Uz to, fauna Rezervata obuhvata veliki broj životinjski vrsta od kojih insekt Tiski cvet predstavlja retku i ugroženu vrstu južne i centralne Evrope, zatim 36 vrsta riba (zlatni karaš, linjak, čikov), 7 vrsta gmizavaca (barska kornjača, belouška), 10 vodozemaca (podunavski mrmoljak, kreketuša), 177 vrsta ptica od toga 91 su gnezdarice (bela čaplja, crna roda, mali detlić, orao belorepan) i retke vrste sisara (vidra i divlja mačka).

Na području Rezervata utvrđena su dva režima zaštite, II i III stepena:

U režimu zaštite II stepena, površine 954,92 ha (32%) utvrđene su 14 zasebnih celina:

1) Lokalitet: Autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Vrbak

2) Lokalitet: Autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Carske zemlje

3) Lokalitet: Velika provala

4) Lokalitet: Autohtone plavne šume, vlažna i močvarna livada na lokalitetu Svinjski jaroš

5) Lokalitet: Autohtone plavne šume iznad ušca Jegričke

6) Lokalitet: Mrtvaja Vrbica

7) Lokalitet: Autohtone plavne šume, vlažne livade na lokalitetu Vranjačka Tonja

8) Lokalitet: Autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Bečkerečka ada

9) Lokalitet: Stanište larvi Tiskog cveta

10) Lokalitet: Autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Jegmeč

11) Lokalitet: Stanište ježičastog ljutića

12) Lokalitet: Autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Aradački Ajlaš

13) Lokalitet: Autohtone plavne šume između Aradačkog Ajlaša i Komonja

14) Lokalitet: Mrtvaja Komonj i autohtone plavne šume na lokalitetu Tonja, Velika i Mala Krasnica.

Režim zaštite III stepena obuhvata površinu od 2.055,75 ha (68%) područja Specijalnog rezervata prirode.

Takođe, utvrđena je i zaštitna zona od 4.165,39 ha.