Selevenjske pustare

Specijalni prirodni rezervat "Selevenjske pustare" nalazi se na severu Vojvodine, uz samu državnu granicu sa Mađarskom, na teritoriji opština Kanjiža i Subotica. Područje je proglašeno za prirodno dobro od velikog značaja i svrstava se u II kategoriju zaštite. Obuhvata površinu od 677,03,53 ha, od čega je 141,30,20 ha u privatnoj, a 535,73,33 ha u društvenoj svojini.


Na području Rezervata ustanovljena su 2 režima zaštite:

1) režim zaštite II stepena koji obuhvata područja Degelice, Bogarzo, Selevenjska šuma, Traćik i Kilapoš površine 301,12,73 ha;

2) režim zaštite III stepena koji obuhvata područja Volujski pašnjak, Templompart, Lofej, Stočni pašnjak i Čengeš rampa, površine 375,90,80 ha.

Zaštitna zona specijalnog rezervata "Selevenjske pustare" obuhvata površinu od 1.172,96,47 ha.

Rezervat čini 10 područja raspoređenih među voćnjacima, njivama i vinogradima.Osnovna karakteristika ovog ravničarskog predela jesu životne zajednice stepskog, slatinskog, peščarskog i močvarnog tipa, kao i visok stepen florističkog diverziteta sa značajnim brojem ugroženih vrsta: 22 vrste su zaštićene zakonom, a 14 se smatraju ugroženim po međunarodnim merilima. 

Vrste iz porodice orhideja i perunika zaštitni su znak ove oblasti, i uz to ovo je jedini lokalitet u Srbiji gde raste peščarski šašuljak (Gyspophila arenaria). Među životinjama vrste od međunarodnog značaja su: peščarski gušter, slepi miševi, retke ptice gnezdarice zaslanjenih livada, kao i ptica modrovrana čiji se broj pre preduzimanja mera aktivne zaštite, smanjio na svega 20 parova, dok je danas situacija drugačija.