Spomen-obeležja na teritoriji opštine Vlasotince

Opština Vlasotince nalazi se na jugoistoku Republike Srbije i pripada Jablaničkom upravnom okrugu. Njen centar je gradsko naselje Vlasotince. Grad su zauzeli Nemci već 10. aprila 1941. godine a tokom ratnih godina na njegovoj teritoriji delovale su razne vojne formacije. Oslobođen je ulaskom Prve vlasotinačke brigade 10. oktobra 1944. godine.


Na teritoriji opštine Vlasotince postoje sledeća spomen-obeležja:

  • Stanovništvo Vlasotinca podiglo je borcima palim za slobodu i civilnim žrtvama fašističkog terora spomenik sa memorijalnim tekstom. U njemu se pominju imena 304 borca i 282 civila vlasotinačkog kraja. Projekat za spomenik uradio je arhitekta Bogdan Bogdanović a svečano je otvoren 3. oktobra 1975. godine;
  • Vajar Sokolović izradio je spomenik od betona u znak sećanja na streljanje 14 pripadnika Narodnnooslobodilačkog pokreta koje su izveli bugarski fašisti u selu Zlatićevo. Na njemu su uklesana imena 66 boraca i 14 žrtava iz Zlatićeva i Javorja.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar