Spomen-obeležje Lepinjica na Fruškoj gori

Spomen-obeležje Lepinjica se nalazi na Fruškoj gori, nedaleko od lokaliteta Letenka pored Partizanskog puta.


Radinka Vitasović – Lepinjica rođena je 1924. godine u sremskom selu Laćarak. Pripadala je siromašnoj seljačkoj porodici pa je odmah u ranoj mladosti došla u dodir sa revolucionarnim pokretom u okolini. Veliki uticaj na tom imao je i njen brat, Trivun Vitasović – Lebarnik, učesnik Narodnosolobodilačke borbe i kasnije proglašeni narodni heroj Jugoslavije. Radinka se borila u redovima Treće vojvođanske udarne brigade koja je 23. avgusta kod Neština dočekala u zasedi nemačku inženjersku četu i potpuno je uništila. Jedan od samo dva povređena borca bila je Radinka Vitasović koja je ubrzo umrla od zadobijenih rana.

Njen grob nalazi se ispod divlje jabuke, levo od puta Rohalja baze – Iriški venac. Teren oko groba popločan je kamenim kockama a sam grob ograđen hrastovim deblima. Na prednjoj strani groba ukomponovan je stub od crvenog kamena sa njenim imenom, prezimenom, godinama života i zvezdom petokrakom. Za zapadne strane postavljene su u polukrug kamene kocke sa pet hrastovih sedišta. Autor ovog spomen-obeležja je arhitekta Milorad Berbakov iz Zrenjanina.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar

 

 

*Zahvaljujemo se Zavodu za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica na ustupljenim fotografijama.