Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica predstavlja administrativni centar Sremskog okruga i jedan od najstarijih gradova u Srbiji. Grad je nastao na levoj obali reke Save, na temeljima antičkog grada Sirmijuma koji je nekada predstavljao prestonicu Rimskog carstva. Danas važi za jednu od najrazvijenijih opština u zemlji koja broji preko 100.000 stanovnika koji žive u 26 naseljenih mesta.


Istorija grada doseže u daleku prošlost. Prvi narodi koji su se doselili na ovom prostorima bili su Iliri i Kelti. Rimljani su krajem I veka stare ere osvojili grad i time počinje njegov ubrzani razvoj. Vremenom je postao kolonija, a u III veku i ekonomsko središte Panonije. Ovde su rođeni neki od rimskih careva: Aurelijan, Decije Trajan, Prob i Maksimilijan. Zbog veoma dobrog položaja u grad se dosta ulagalo, pa su tako vremenom izgrađeni hipodrom, amfiteatar, pozorište, carska palata, hramovi, raskošne vile, kovanice novca, razne radionice. Tokom IV, V i VI veka razvoj grada je usporen usled napada od strane Huna i Gota, da bi polovinom VI veka Avari definitivno razorili Sirmijum. Tek  u IX veku grad ulazi u sastav Bugarske, nakon čega je osnovana episkopija u Sirmijumu. Jedno vreme su Mađari i Vizantijci neizmenično vladali ovim prostorom, sve do kraja 12. veka kada njihova vlast polako slabi. Novo naselje nastalo u 13. veku dobija naziv Dmitrovica, po manastiru Sv. Dimitrija. Pred turskom najezdom Srbi se sve više sa juga naseljavaju, ali grad u 16. veku pada pod tursku vlast. Vremenom se obnovio i pretvorio u grad orijetalnog tipa, da bi Mirom u Požarevcu 1718. godine napokon bio oslobođen od Turaka.

Danas grad može da se pohvali kao jedan od značajnih turističkih centara Srbije koji pored kulturno-istorijskih spomenika ima i očuvanu prirodu idealnu za odmor i zabavu. Tu se mogu izdvojiti:

Grad neguje narodnu tradiciju i kroz brojne festivale se trudi da privuče turiste: Srem Folk Fest, Festival gudača, Mitrovačke pesme, Dan magarica, Ponijada, Zlatni dan vina, Dan mangulica, Ovčarski dani. Do grada se dolazi veoma lako, autoputem E-70 koji vodi od Beograda ka granici sa Republikom Hrvatskom. Od Beograda je udaljena 75 km, Novog Sada 50 km, i uz to najbliži aerodrom je Nikola Tesla u Beogradu.