Stablo bukve Prozorac

Spomenik prirode “Bukva prozorac” nalazi se na teritoriji sela Gračac u opštini Vrnjačka Banja. Smešteno je iznad Šućurskog potoka na ivici zemljanog puta koji vodi ka planini Goč. Zaštićeno stablo raste unutar JP “Beli izvor” te su samim tim oni su i staraoci. Površina spomenika prirode je 12,56 ha.


Mezijska bukva (Fagus moesiaca) je listopadno drvo severnog umerenog pojasa. Dugo vremena se smatralo da u Evropi raste samo jedva vrsta bukve – Fagus sylvatica L., dok nije pronađena vrsta Fagus moesiaca koja predstavlja prelaznu vrstu između evropske i krimske bukve. Zaštićeno stablo je neobičnog habitusa jer predstavlja trostruko sraslo stablo bukve. Pri zemlji se jasno razlikuju tri debla, gde su prva dva srasla celom dužinom debla do krune a treće je odvojeno i do visine od 14 m raste samostalno a zatim urasta u prvo stablo te dalje rastu kao jedno. Visina drveta je 31,5 m a starost oko 200 godina. Zbog svih ovih osobina stablo predstavlja prirodni fenomen sličan geološkoj pojavi – prerastu ili prozorcu.