Sveti mučenici Sergije i Vakho (Srđevdan) - 20. oktobar

Sergije i Vakh bili su oficiri rimske vojske u Siriji u vreme cara Dioklecijana, u trupama njegovog savladara Galerija Maksimijana.


U hramu boga Jupitera, odbili su da prinesu žrtvu i tada se izjasnili kao hrišćani, nakon čega su im oduzeta vojnička obeležja i tako osramoćeni upućeni su u Antiohiju. Tamošnji namesnik naredio je da budu mučeni i ubijeni.
Grad Resaf, gde su pogubljeni, postao je jedno od najznačajnijih mesta hodočašća ranog hrišćanstva, a u V veku sagrađena je veličanstvena crkva koja je pretvorena u episkopsko sedište. Grad ubrzo dobija i novo ime, Sergiopolis. U vreme cara Justinijana prilično je ojačao kult ovih svetitelja. Ipak, crkva je stradala pod naletima Arapa, a danas je od nje ostalo jako malo. Njihov kult naročito je bio prisutan kod Srba u srednjem veku, o čemu govori i polaganje moštiju Sv. Sergija i Vakha u manastir Mileševu, kada su tamo prenete i mošti Svetog Save iz Trnova.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar