Sveti Prorok Ilija - 2. avgust

Sveti Ilija rođen je u Tesevitu u Izraelu 816. godine pre nove ere. Kada se rodio, anđeli su ga povijali ognjem i hranili plamenom, što je ukazivalo na njegov plameni karakter i silu.


Bio je žrtva progona cara Ahava, ali se smatra da nije umro nego da se vatrenim kočijama uzdigao na nebo. Kao prorok prisutan je u Starom i u Novom zavetu, gde je doveden u vezu sa hrišćanstvom i novim Hristovim dolaskom.
Pominje se u Talmudu, Bibliji i Kuranu, a veliko poštovanje stekao je i kod Srba. Prešavši iz mnogobožačke slovenske religije, Srbi su mu pripisali osobine nekadašnjeg boga Peruna, koji je upravljao munjama i gromovima, pa su čak grmljavinu na nebu poistovećivali sa zvukom njegovih kočija. Na ovaj praznik ne radi se u polju, da se ne bi navukao gnev svetitelja. Takođe, on se slavi i kao praznik vazduhoplovaca.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar