Sveti Velikomučenik Cаr Lаzаr - 28. jun

Posle Maričke bitke 1371. godine i propasti dela srpske države, najveći ugled među velikašima stekao je knez Lazar Hrebeljanović. Rođen je 1329. godine kao sin Pribca Hrebeljanovića ali podataka o njegovoj majci i ostalim članovima porodice nemamo.


Bio je oženjen Milicom, koja je po očevoj liniji bila povezana sa dinastijom Nemanjića. Za nepunu deceniju Lazar je zauzeo prostranu oblast, a kako se njen najveći deo prostirao u slivu tri reke Morave, ona se obično naziva Moravska Srbija. Prestonica Lazareve države bio je grad Kruševac, a iz tog kompleksa građevina danas se najbolje sačuvala crkva Lazarica. Imao je i veliku podršku crkve, jer je prema njoj istupao na isti način kao i članovi dinastije Nemanjića.
Pojedini osmanski odredi ugrožavali su njegove teritorije početkom osamdesetih godina ali se odlučujuća bitka desila na Kosovu polju (u blizini Prištine) 15. (28. po novom kalendaru) juna 1389. godine. Okršaj je bio nemilosrdan, poginulo je mnogo vlastele i ratnika sa obe strane, a među njima i sam knez Lazar. Toga dana Srbi slave Vidovdan – uspomenu na Kosovsku bitku. Ovaj boj predstavlja događaj koji se najdublje urezao u svest srpskog naroda, a on se često povezivao i sa nestankom Srpskog carstva, te se i knez Lazar javlja sa carskom titulom. Njegove mošti nakon čestih prenošenja, danas se nalaze u manastiru Ravanici.

Vladimir Lukić

dipl. istoričar