Tvrđava Petrus

Tvrđava Petrus nalazi se na uzvišenju okruženom sa tri strane rekom Crnicom, kod sela Zabrega, udaljenom 11 km od grada Paraćina.


Na tom mestu potvrđeno je postojanje vizantijske tvrđave iz VI veka, a zatim i kasnije iz XII veka sagrađene u doba Stefana Nemanje. Današnji ostaci vezani su za utvrđenje koje je u XIV veku sagradio župan Vukoslav. Tvrđava ima nepravilnu šestougaonu osnovu dužine 290 m. Na oko 320 m nadmorske visine u zapadnom delu utvrđenja, nalazi se Mali grad sa Dožon kulom od koga se pružaju bedemi da bi se opet spojili na istočnom delu utvrđenja, kod četvorougaone kule. Poslednji put se pominje 1413. godine kada ga u svom pohodu osvaja Musa Čelebija. Nakon toga tvrđava je opustela, a danas je većim delom u ruševinama.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar