Udruženje ugostiteljstva i turizma - Privredna komora Beograda 25. februar 2014

Članovi Udruženja ugostiteljstva i turizma Privredne komore Beograda održali su 25. februara 2014.god konferenciju u prostorijama privrednog medija centra u Privrednoj komori Beograda, kojoj su prisustvovali i predstavnici Turističkog kluba Srbije, a povodom nastupa Privredne komore Beograda na 36.Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu IFT 2014.


GALERIJA

Udruženje ugostiteljstva i turizma - Privredna komora Beograda 25. februar 2014

Agenda je obuhvatila pozdravnu reč Gorana Jankovića M.S.c -sekretar Udruženja ugostiteljstva i turizma Privredne komore Beograda. A u konferenciji su učestvovali Nikola Andrić, Beogradski Sajam, Sajam turizma, menadžer; Miodrag Popović, Turistička organizacija Beograda, direktor. Dok su vinarija "Vrbica" iz Aranđelovca i etno kompleks "Bojčinska koleba" iz Progara, pored učešća u konferenciji, obezbedili i degustaciju najkvalitetnijih vina i posebne gastronomske ponude.