Uvac

Specijalni rezervat prirode Uvac se nalazi u jugozapadnoj Srbiji, i predstavlja prirodno dobro I kategorije. Obuhvata klisuru reke Uvac (najduža pritoka reke Lim) i njene pritoke smeštenih u okviru Starovlaško – Raške visije, između planina Zlatar na jugozapadu i Javor na severoistoku. Njegova površina iznosi 7.543 ha  i pruža se na teritoriji opština Nova Varoš i Sjenica.


GALERIJA

Uvac

Prepoznatljiv je po geomorfološkom fenomenu - uklještenim meandrima, čiji su krečnjački rtovi visine i do 100 m, pri nadmorskoj visini od 760 m do 1.322 m, sa obe strane klisure. Uvac se izdvaja još i zbog staništa beloglavog supa – orla lešinara sa rasponom krila i do 3 metra, koji se nalazi na Evropskoj crvenoj listi. U okviru rezervata nalazi se i Ušački pećinski sistem, najduži u Srbiji, koji čine Ušačka i Ledena pećina, kao i brojni drugi oblici kraškog reljefa. Uvac ima karakter planinske reke i izgradnjom tri brane, dolina reke Uvac je potopljena stvarajući 3 jezera: Sjeničko, Zlatarsko i Radoinjsko. Do ovog rezervata prirode može se doći kako automobilom, tako i autobusom i biciklom. Njegova udaljenost od Beograda iznosi 260 km, od Užica 50 km. Omogućavajući tokom meandara vožnje čamcem, posetioci uživaju u čarima netaknute prirode koje skriva ovaj dragulj.

FLORA I FAUNA: Specijalni rezervat Uvac predstavlja prirodno stanište zaštićenih endemičnih i reliktnih vrsta u Evropi. Pored mirisnih livada i proplanaka, prisutne su šume omorike (Picea omorika) i breze (Betula pendula), kao preko 200 vrsta taksona flore, među kojima 50 ima lekovita svojstva. Od bogate faune registrovano je 104 vrsta ptica. Psebno se izdvaja beloglavoi sup (Gyps fluvius) - 'čistač prirode' čiji je let bio pod prismotrom naučnika pri konstrukciji letelica. Krajem prošlog veka bilo je samo 7 jedinki ove vrste, ali je nakon osnivanja fonda za zaštitu Beloglavog supa otvoreno dosta hranilišta od uginule stoke, pa je tako danas broj jedinki porastao na 300. Ostalu orintofaunu čine: suri orao (Aquila chrysaetos), orao zmijar (Circaetus gallicus), sivi soko (Falco peregrinus) buljina (Bubo bubo) i brojne druge. Prirodno čiste vode su stanište 11 vrsta ihtiofaune: mladica (Hucho hucho), potočna pastrmka (Salmo trutta - morpha fario), jezerska pastrmka (Salmo trutta - morpha lacustris), klen (Leuciscus cephalus), potočna mrena (Barbus meridionalis) i druge. Prisutne su i endemične vrste insekata.

TURISTIČKE AKTIVNOSTI: Brojni turisti dolaze u ovaj park prirode prvenstveno zbog uživanja u netaknutoj prirodi, dok za ljubitelje prirode, orintologe i speleologe predstavlja posebno mesto. Na jednom od vidikovca postavljen je panoramski teleskop sa kojeg se mogu gledati meandri i beloglavi supovi u letu. Plovidba turističkim čamcima duž uklještenih meandara i obilazak klisure sa reke predstavlja poseban doživljaj. Na vertikalnim liticama mogu se zapaziti i gnezda beloglavog supa, u kojima se nalaze i ptići. Čamcem se dolazi do stepenica  koje vode ka ulazu u Ledenu pećinu, koja zajedno sa Ušačkom pećinom, u okviru Ušačkog pećinskog sistema, predstavlja najdužu pećinu u Srbiji dužine 6.185 metara. Ovaj jedinstveni pećinski sistem se nalazi na Pešteru, na teritoriji opštine Sjenica. Brojni kanali na nekoliko etaža povezani ponorima, dvorane, sifoni i pećinski ukrasi u vidu salaktita, stalagmita, stubova, draperja, itd. predstavljaju posebnu atrakciju.

Pešačka staza koja ide uz samu klisuru, vodi posetioce kroz procvetale livade raznih vrsta cveća, ukrašenih brojnim leptirima, žičanog mosta koji povezuje strme obale klisure, i prolazeći pored tradicionlnih imanja stiže do vidikovaca sa kojih se mogu osmatrati lepote meandara. Posebno se ističe vidikovac 'Molitva', na 1.234 m nadmorske visine, koja se nalazi na obodu Uvačkog jezera i sa kojeg se mogu posmatrati beloglavi supovi u svom plesu u vazduhu. Beloglavi sup je jedna od retkih monogamnih vrsta u životinjskom carstvu, čiji parovi kada se jednom pronađu više ne rastaju. Na Uvačkom jezeru nalazi se Nemanjića grad. Od mogućih avanturističkih tura izdvajaju se kajak, džip safari, ronjenje. Ljubitelji lova i ribolova takođe imaju svoje mesto u ovom prirodnom dobru. Biciklističke trase preko Uvca se pružaju ka Goliji, Pešterskoj visoravni i Zlataru, i upoznaju prolaznike sa prirodnim lepotama ovog dela Srbije. Pešačke staze oko Sjeničkog i Zlatarskog jezera takođe se koriste za planinski biciklizam, i njma se može stići do Prijepolja i posetiti srednjevekovni manastir Mileševa.