Venerina padina

Rezervat prirode Venerina padina nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, na levoj doliskoj strani Zvonačke reke, pritoke Jerme, i na jugoistočnoj padini Titeve glave (1.051 m). Pripada okrugu grada Pirota, a nalazi se na teritoriji Zvonačke banje.


Rezervat je specifičan po biljci paprati venerina vlas, u narodu poznatija kao gospina vlas ili bogorodična kosa, koja jedino nastanjuje ovo stanište u Srbiji. Samo stanište ove biljke obuhvata udubljenje ispod terminalnog izvora usečeno u bigrene naslage, sa jedne strane obraslo hrastovom šumom, a druge strane oivičeno je bigrenim otsekom terase na kojoj se nalazi hotel „Mir“ u Zvonačkoj banji. Naslage bigara, stene koja ima veoma osetljiv proces nastanka koji je povezan sa termomineralnim izvorima, su stanište ove jedinstvene biljke. Venerina vlas je višegodišnja zeljasta biljka koja formira guste busenove, listovi su joj dužine od 10 do 60 cm, jajastog oblika, uglavnom prezimljuju, i prošarani svetlozelenim režnjevima. Veoma je dekorativna, i često se gaji kao sobna biljka.