Vinična

Prirodni rezervat Vinična nalazi se u blizini Šida. Zahvata površinu od 26,60 ha. Obuhvata mešovitu šumu hrasta lužnjaka, jasena i graba, čija je starost preko 200 godina.


Hrast lužnjak je poznat po pravim stablima bez grana oko 20 m i visine oko 35 m. U rezervatu nije dozvoljeno obavljati nikakve delatnosti osim naučno-istraživačkog rada.