Vinova loza u Zemunu

Prirodno dobro "Vinova loza u Zemunu" nalazi se pod zaštitom države kao spomenik prirode radi očuvanja genetskog potencijala vrste vinova loza, biološke raznovrsnosti i reprezentativnih dendrometrijskih karakteristika koji su od značaja za zaštitu i očuvanje prirodnih retkosti, kao i estetskih i ambijentalnih vrednosti kulturno-istorijske celine starog jezgra Zemuna.


Njega čini čokot vinove loze - Vitis vinifera (interspecies Hybrida Vitis rupestris x Vitis lincecumii), koju karakteriše razvijen habitus, impozantna starost, kao i dobro zdravstveno stanje.

Spomenik prirode se nalazi na teritoriji grada Beograda, gradska opština Zemun, unutar dvorišta stambenog objekta u Ulici gospodskoj broj 4, u državnoj svojini. Ukupna površina zaštićenog prirodnog dobra iznosi 2,30 ari.