Zašto je po najstarijem kalendaru koji računa vreme sada (2017-te godine) 7525. godina?

Najstariji kalendar računa vreme od postanka sveta 1. septembar 5508. godine pre rođenja Isusa Hrista. Prema tom kalendaru, sada je 7525. godina.


Ovaj kalendar su, pored drugih (Vizantijci, Rusi i drugi), koristili i Srbi, ali sa izvesnim osobenostima. Srpski kalendar izdvaja se od drugih kalendara po protokolu. Kod svih kalendara sa evropskog civilizacijskog prostora, starih i novih, prvo se piše godina, pa mesec i na kraju dan.

Drugi po starosti jeste kalendar zapadne crkve i po njemu je danas 6727. godina.

Treći po starosti jeste jevrejski kalendar i po njemu je danas 5776. godina.

Četvrti je kineski i po njemu je danas 4714. godina.

Hrišćani računaju vreme od rođenja Isusa Hrista i služe se sa dva kalendara: julijanskim i gregorijanskim.

Julijanski kalendar uradio je Sosigen, astrolog egipatske carice Kleopatre. U Cezarovu čast kalendar je nazvan julijanski i prema njemu, godina prvi put počinje 1. januara, umesto 25. marta.

Muslimani se pridržavaju sopstvenog kalendara kojim računaju vreme od Hidžre, pa je danas za njih 1434.godina.

U Mjanmaru, gde je u upotrebi lunarni kalendar, ovo je 1379.godina. Inače, njihova godina uvek počinje sredinom aprila i zove se Festival vode ili Tinđan.

Izvor: Srpski narodni kalendar za godinu 2017/7525, Dragomir Antonić, Izdavač Javno preduzeće Službeni glasnik, strana 15.-16.